Le Bourget

Điểm mặt ‘hàng hiệu’ tại Paris Air Show 2015

Paris Air Show 2015 kéo dài từ ngày 15/6 đến 21/6 quy tụ hầu hết các tập đoàn công nghiệp hàng không lớn trên thế giới…