Lào - Việt Nam

Tình cảm hữu nghị giữa hai nước Lào - Việt Nam không thể chia cách

Tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước Lào - Việt Nam là vô cùng sâu sắc, không thể chia cách; việc vun đắp, củng cố tình đoàn kết đặc biệt đó vì sự sống còn của cả hai dân tộc.