Lạm thu nhiều loại phí

Bến xe trung tâm Cần Thơ bị tố lạm thu: “Sở Tài chính nói đúng quy định”

Theo Sở Tài chính, trong điều kiện thành phố chỉ có một bến xe trung tâm, đề nghị Công ty Cổ phần Bến xe tàu phà Cần Thơ cùng bàn bạc, thỏa thuận, thống nhất với doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên tinh thần cùng chia sẻ khó khăn và hợp tác cùng phát triển.