Lactose Free

Thêm ba sản phẩm sữa mới được công bố giá bình ổn

Bộ Tài chính vừa công bố mức giá bán buôn tối đa và giá kê khai đối với hai sản phẩm sữa Mead Johnson và 1 sản phẩm sữa Frisolac Gold Lactose Free mới dành cho trẻ em dưới 6 tuổi.