LHQ Syria

Nga phát hiện khủng bố Syria dùng cơ sở của Liên Hợp Quốc

Phía Nga tuyên bố rút khỏi cơ chế hòa giải nhân đạo của Liên Hợp Quốc (LHQ) ở Syria sau khi phát hiện một số khu vực thiết lập bởi cơ chế này bị các tay sung khủng bố sử dụng.