Kỷ niệm 75 năm thành lập Hải quan Việt Nam

75 năm thành lập Hải quan Việt Nam: “Vì mục tiêu bảo vệ lợi ích chủ quyền quốc gia”

Sáng 8/9, tại trụ sở Tổng cục Hải quan, Báo Hải quan phối hợp với Vụ Tổ chức cán  bộ- Tổng cục Hải quan tổ chức Tọa đàm với chủ đề Kỷ niệm 75 năm thành lập Hải quan Việt Nam “Vì mục tiêu bảo vệ lợi ích chủ quyền quốc gia”.