Kỳ họp thứ 8

Miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế là do “đã đến tuổi nghỉ hưu”

Tại Họp báo về dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá XIV chiều 18-10, các phóng viên báo chí đã đặt câu hỏi về lý do miễn nhiệm Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khi nhiệm kỳ chưa kết thúc và nhân sự thay thế chưa được đề cập?


Lấy phiếu tín nhiệm và trách nhiệm người đứng đầu

Theo chương trình, chiều 28/11, trước khi bế mạc kỳ họp thứ 8, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

Tuần này, Quốc hội thông qua Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

Trong tuần thứ 5 của Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIV sẽ biểu quyết thông qua 6 dự án Luật, 1 Nghị quyết, trong đó có Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam do Bộ Công an chủ trì soạn thảo.

Sáng 9-4, khai mạc kỳ họp thứ tám - kỳ họp bất thường HĐND TP Hà Nội

Bắt đầu từ 8h sáng nay (9-4), HĐND thành phố Hà Nội khai mạc kỳ họp thứ tám (kỳ họp bất thường), để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Những điểm mới của Luật tổ chức Quốc hội

Luật tổ chức Quốc hội được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 8 bao gồm 7 chương và 102 điều.