Krông Ana

Đánh sập ổ bạc với nhiều thủ đoạn tinh vi

Để qua mặt lực lượng chức năng, ổ bạc này đã dùng phương tiện di chuyển các con bạc đến địa điểm chơi xong dùng nhiều ổ khoá, khoá nhiều lớp cửa.

Kho tàng văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Êđê Bih

Krông Ana có 47 buôn đồng bào dân tộc Êđê còn lưu giữ 300 bộ cồng chiêng, trong đó có nhiều bộ chiêng quý hiếm. Ngoài 20 đội chiêng của các nghệ nhân cao tuổi, huyện cũng đã có 20 đội chiêng trẻ trong đó có các đội chiêng nữ là thiếu niên.