Kinh tế tăng trưởng

Cuộc tổng tuyển cử ở Mexico góp phần định hình bàn cờ chính trị khu vực

Sáng 1-7, gần 90 cử tri Mexico đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử quan trọng nhất trong lịch sử hiện đại của nước này, với việc bầu ra tổng thống mới cùng 128 thượng nghị sỹ, 500 hạ nghị sỹ, 8 thống đốc bang, thị trưởng Mexico City và trên 2.800 vị trí lãnh đạo địa phương.