Kinh tế tăng trưởng

Cuộc tổng tuyển cử ở Mexico góp phần định hình bàn cờ chính trị khu vực

Sáng 1-7, gần 90 cử tri Mexico đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử quan trọng nhất trong lịch sử hiện đại của nước này, với việc bầu ra tổng thống mới cùng 128 thượng nghị sỹ, 500 hạ nghị sỹ, 8 thống đốc bang, thị trưởng Mexico City và trên 2.800 vị trí lãnh đạo địa phương.

Vĩnh Phúc nỗ lực để người dân hưởng lợi nhờ kinh tế tăng trưởng

Phát triển kinh tế bền vững là định hướng của rất nhiều tỉnh thành, trong đó có Vĩnh Phúc. Từ một tỉnh thuần nông nghèo đứng ở top cuối trong 62 tỉnh, thành và luôn hưởng trợ cấp từ Trung ương, đến nay Vĩnh Phúc đã là một trong 13 tỉnh có điều tiết ngân sách về Trung ương.

Đưa Việt Nam trở thành trung tâm chế biến, chế tạo mới của thế giới

Trong làn sóng dịch chuyển của các trung tâm chế biến, chế tạo, Việt Nam được nhìn nhận có khả năng là điểm đến của các tập đoàn đa quốc gia. Trong vòng 20 năm tới, nước ta có thể trở thành một trung tâm chế biến, chế tạo mới của thế giới.