Kinh tế Đông - Tây

19 tỉnh thành và 9 đơn vị quốc tế tham gia Hội chợ EWEC

Hội chợ Quốc tế Thương mại, Du lịch và Đầu tư hành lang kinh tế Đông Tây - Đà Nẵng 2020 (EWEC) – Đà Nẵng là sự kiện xúc tiến thương mại quốc gia. Hội chợ cũng thúc đẩy hoạt động liên kết xuất nhập khẩu, xúc tiến thương mại – đầu tư – du lịch giữa các tỉnh khu vực miền Trung – Tây Nguyên, giữa các địa phương nằm trên tuyến hành lang kinh tế Đông – Tây.