Kiểm định chất lượng

Nhiều công ty sản xuất, kinh doanh sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ vi phạm

Có tới 10/13 đơn vị sản xuất, kinh doanh các sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ vi phạm ở nhiều mức độ. Trong đó có 5 đơn vị đã bị Thanh tra Bộ Y tế xử phạt hành chính với tổng số tiền là 125 triệu đồng. Đây là kết quả vừa được Thanh tra Bộ Y tế công bố.