Khủng khoảng Syria

Những ưu tiên hàng đầu của Tân Tổng thư ký Liên hợp quốc

Đại Hội dồng Liên hợp quốc đã chính thức Bổ nhiệm cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Guterres giữ chức vụ Tổng thư ký Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2017-2022 vào ngày 13-10.