Khung giá đất

Sẽ có cơ chế khuyến khích chuyển nhượng, tích tụ đất nông nghiệp để sản xuất

Theo ông Hoàng Vũ Quang, Phó Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn, hiện còn nhiều tồn tại và khó khăn của doanh nghiệp khi tiếp cận với người nông dân. Như việc định giá đất, hiện nay khung giá đất chưa điều chỉnh phù hợp với thị trường. 

Ban hành 7 tiêu chí đánh giá chất lượng về khung giá đất

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 18/2019/TT-BTNMT quy định về tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về điều tra, thu thập thông tin xây dựng, điều chỉnh khung giá các loại đất.