Khu điều dưỡng thương binh nặng Hà Sơn Bình

Lịch sử không bao giờ quên những cống hiến, hy sinh của những người có công với nước

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”, lịch sử không bao giờ quên những cống hiến, sự hy sinh của những người có công với cách mạng.

Hội phụ nữ Học viện ANND thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng

Ngày 13-7, Hội Phụ nữ Học viện An ninh nhân dân (ANND) đã đến thăm và tặng quà cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ, những người có công với cách mạng tại Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng số 2 Hà Nội.