Khu di tích quốc gia đặc biệt Gò Tháp

Đồng Tháp đề cử Gò Tháp là Di sản văn hóa Thế giới

UBND tỉnh vừa có văn bản số 288/UBND-KGVX ngày 28/8/2018 gửi Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xem xét, chấp thuận cho tỉnh Đồng Tháp tham gia lập hồ sơ Khu di tích quốc gia đặc biệt Gò Tháp để đề cử Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hiệp quốc (UNESCO) vinh danh là Di sản văn hóa Thế giới.