Khu di tích Hoàng thành Thăng Long

Giáo sư Phan Huy Lê về miền lịch sử

Tôi nhói lòng khi nhận tin GS. NGND. Phan Huy Lê, cây đại thụ của nền sử học nước nhà, đã từ trần vào 13h6 phút ngày 23-6-2018, ở tuổi 84. Với tôi, ông là một một nhân cách khoa học toàn vẹn mà tôi luôn kính trọng.