Không thể không cấp cứu

Cán bộ y tế BV Bạch Mai không phải là nguồn lây nhiễm dịch bệnh

Nếu Bệnh viện Bạch Mai bị phong toả dài ngày thì sẽ dẫn đến nhiều bệnh nhân nặng từ tuyến dưới chuyển lên sẽ mất cơ hội được cứu sống. Bệnh viện Bạch Mai không thể không cấp cứu bệnh nhân nặng