Không lực Một

"Không lực Một" của Thủ tướng Canada đâm vào tường

Va chạm xảy ra trong lúc các nhân viên bảo dưỡng kéo chiếc CC-150 (còn được gọi là "Không lực Một Canada") vào nhà chứa tại căn cứ không quân Trenton ở tỉnh Ontario khiến chiếc chuyên cơ của Thủ tướng Canada bị hỏng nặng và sẽ mất nhiều tháng sửa chữa...