Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)

Người thiện chí, kẻ hững hờ

Song song với nỗ lực tự tìm lại mục đích tồn tại cũng như sự gắn kết của Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), thế giới đang chứng kiến những động thái mềm mỏng đáng ngạc nhiên từ phía nước Nga. Tuy nhiên, dường như những cố gắng đó đang rơi tõm vào thinh không, khi mọi câu trả lời đều khá thừa thãi màu sắc thù địch.