Khoảnh khắc vô giá cùng VietinBank

Gia hạn cuộc thi viết “Khoảnh khắc vô giá cùng VietinBank”

Cuộc thi viết “Khoảnh khắc vô giá cùng VietinBank” sau khi phát động đã nhận được sự tham gia tích cực của đông đảo khách hàng, cán bộ VietinBank. Để tạo điều kiện cho các tác giả tham gia cuộc thi, VietinBank gia hạn thời gian nhận bài dự thi tới ngày 30-6-2018.