Khaisilk Asanzo

Bộ trưởng Công thương nói về vụ Khaisilk và Asanzo

Theo Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh, quy định cho phép doanh nghiệp tự kê khai, ghi nhãn, xuất xứ hàng hoá bị lợi dụng nên mới xuất hiện các vụ việc như Khaisilk hay Asanzo.