Khai mạc lớp tập huấn

Khai mạc lớp tập huấn, bồi dưỡng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật

Ngày 22-11, Hội đồng Lý luận, phê bình, văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp Thành ủy TP Cần Thơ tổ chức khai mạc lớp tập huấn: “Nâng cao trình độ nhận thức lý luận và năng lực lãnh đạo, quản lý văn học, nghệ thuật trong giai đoạn hiện nay”.

Lần đầu tiên quân y biên phòng được tập huấn về “bác sĩ gia đình”

Ngày 22-5, tại tỉnh Đắk Nông, Bộ Y tế phối hợp với Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng khai mạc lớp tập huấn kiến thức bác sĩ gia đình (BSGĐ) theo dự án Quân dân y kết hợp.


Tập huấn cán bộ Đoàn chủ chốt Tổng cục Chính trị CAND

Ngày 20/4, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (CAND) khai mạc lớp tập huấn cán bộ đoàn chủ chốt Tổng cục năm 2015.