Khai mạc AIPA

AIPA đoàn kết, hợp tác, lấy lợi ích của người dân là trung tâm hành động

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch AIPA 2020 nhấn mạnh khi phát biểu khai mạc Đại hội đồng AIPA lần thứ 41, sáng nay, 8-9.