Kết luận hội nghị

Xây dựng những mô hình, phần việc lấy “chỉ số hài lòng của nhân dân” làm thước đo

Là ý kiến chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 2 năm thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” nhằm đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII); Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 04 của Bộ Công an, sáng 23-4.


Chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu!

“Qua trao đổi, tôi sợ rằng nhiều khi thấy quy định này nói “trước hết của các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương” nên nhiều đồng chí lãnh đạo cấp uỷ ở dưới nghĩ rằng kỳ này chỉ nói đến các đồng chí Trung ương thôi mà không nói tới mình. Cho nên, chúng ta cần quán triệt, triển khai cho tốt, với nguyên tắc chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu” – đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý.