KH&ĐT

Việt Nam điểm đến thành công và an toàn cho đầu tư

Chiều 9/7, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch & Đầu tư ( KH&ĐT) phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) và Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản ( JBIC) tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư trực tuyến Việt Nam- Nhật Bản.

Hội nghị Bộ trưởng GMS: Hoàn thiện Khung Kế hoạch hành động Hà Nội

Ngày 20-9, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ( KH&ĐT) phối hợp với Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Chương trình hợp tác kinh tế Tiểu vùng Mê Công mở rộng lần thứ 22 (HNBT GMS-22).