John Nielsen

Đan Mạch hỗ trợ nghiên cứu tác động của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU

Ngày 16/12, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam John Nielsen và đại diện Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đã ký thỏa thuận triển khai nghiên cứu về những tác động có thể xảy ra của Hiệp định thương mại tự do (FTA) Việt Nam – EU đối với việc cải cách chính sách và thể chế ở Việt Nam.