John Lingenfelter

Độ ngược Chevy Corvette đời 2001 thành hàng độc Corvette 1953

Một chiếc Chevy Corvette Z06 đời 2001 đã được hãng độ Advanced Automotive Technologies (AAT) độ thành Corvette 1953 nguyên bản màu đỏ và chỉ có 6 chiếc trên thế giới, sẽ được bán đấu giá tại sự kiện Kissimmee Auction 2019 tới đây.