Jerusalem

Việt Nam dự Hội nghị khoa học thế giới năm 2015

Đoàn Việt Nam với 5 thành viên gồm một giáo viên, hai học sinh và hai sinh viên đến từ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh tham gia Hội nghị Khoa học Thế giới (WSCI) tại Jerusalem, Israel từ ngày 15 đến 20/8 cùng đại diện đến từ 70 quốc gia.