Islamabad

Pakistan tố Ấn Độ dùng nước tiến hành “chiến tranh thế hệ thứ năm"

Phía Pakistan cho rằng New Delhi đang lợi dụng vị trí thượng nguồn của mình để tiến hành chiến tranh thế hệ thứ năm trên đất liền đối với Islamabad.