Internet Day 2019

Khai mạc Internet Day 2019: Đổi mới sáng tạo để Chuyển đổi số

Sáng 11-12, hội thảo Internet Day 2019 đã chính thức diễn ra tại Hà Nội.