ISOM

200 activities to be hosted by Vietnam in the APEC year

PSNews - The schedule for APEC 2017 activities in Vietnam has been agreed. It will comprise some 200 activities to be held in 10 cities and provinces, including the APEC Summit Week in Da Nang. 

Miễn phí tham quan các địa điểm du lịch cho khách APEC 2017

Khách APEC sẽ được miễn phí tham quan tại các địa điểm du lịch ở 10 tỉnh, thành tổ chức Hội nghị trong Năm APEC 2017 trên cả nước.

200 hoạt động lớn nhỏ cho Năm APEC Việt Nam 2017

Lịch hoạt động năm APEC Việt Nam 2017 đã được thống nhất với 200 hoạt động lớn nhỏ được tổ chức xuyên suốt tại 10 tỉnh thành với tuần lễ cấp cao APEC tại Đà Nẵng là trọng tâm.