IBM

IBM wins $83 million from Groupon in internet patent fight

A U.S. jury on Friday awarded International Business Machines Corp $83 million in a patent dispute with e-commerce company Groupon Inc.

Ngân hàng Quân đội hợp tác chiến lược với Tập đoàn IBM

Ngày 31-7-2018, lễ ký kết thỏa thuận sử dụng dịch vụ và hợp tác chiến lược giữa Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) và Tập đoàn IBM đã diễn ra tại Hội sở chính của MB.