Hyundai Hải Phòng

Hyundai Hải Phòng bị tố cáo có hành vi gian dối2

Mua xe mới được nhận xe đã từng bị tai nạn – đó là phản ánh của hai khách hàng mua xe Hyundai Hải Phòng (Công ty CP Công nghiệp ôtô Thành Công).