Huỳnh Vương

Đập vỡ kính hàng loạt ô tô để trộm cắp

Có vụ Huỳnh Vương liều lĩnh dùng công cụ như mỏ lếch, búa,… đập vỡ kính ôtô để trộm cắp tài sản bên trong.