Hương sắc Cửu Long

Bế mạc Hội thi sân khấu cải lương “Hương sắc Cửu Long”

Hội thi sân khấu cải lương “Hương sắc Cửu Long” khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, lần thứ I năm 2019, do Cục Văn hóa cơ sở phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau tổ chức.