Hứa Nhí Nhỏ

Hai thanh niên đánh chết bạn nhậu lãnh 26 năm tù

Hoa rủ hai bạn nhậu đi cướp tài sản. Họ không đồng ý, sau đó xảy ra cự cãi dẫn đến án mạng giết người.

Giết người vì mâu thuẫn trên bàn nhậu

Trong lúc nhậu, Hoa xảy ra cự cãi với hai bạn nhậu nên bị họ đâm dẫn đến thương tích và tử vong sau đó.