Hứa Cẩm Tú

Bệnh viện hỗ trợ 375 triệu đồng cho bệnh nhân bị cắt nhầm 2 quả thận

Sau khi HĐXX phân tích, giữa hai bên thống nhất phía BV nâng mức hỗ trợ một lần là 375 triệu đồng (Văn phòng Luật sư Vạn Lý hỗ trợ 100 triệu đồng) và điều trị y khoa suốt đời cho bà Tú.

Hoãn phiên toà xét xử vụ bệnh nhân bị cắt hai quả thận

Hai bên không thống nhất số tiền và không hoà giải được nên tạm hoãn phiên toà để làm rõ một số chứng cứ liên quan.