Howard forever

Nhận bằng tiến sĩ, Black Panther không quên chào kiểu Wakanda

Ngày 13-5, ngôi sao của "Chiến binh Báo đen" Chadwick Boseman đã được nhận bằng Tiến sĩ Danh dự tại Đại học Howard. Không quên mình là "Black Panther", ngôi sao Marvel đã chào các sinh viên tại đây theo kiểu Wakanda để truyền cảm hứng và hô to khẩu hiệu "Howard forever".