Hộp thư bạn đọc

Hộp thư bạn đọc (ngày 30/11)

Trong tuần, từ ngày 22/11 đến ngày 28/11, Báo Công an nhân dân đã tiếp nhận 25 đơn thư và 3 công văn trả lời của cơ quan chức năng. Báo Công an nhân dân đã chuyển đơn thư của các ông bà có tên sau đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết nhưng hơn 30 ngày vẫn chưa nhận được văn bản trả lời: