Hộp thư Bạn đọc Báo CAND

Hộp thư bạn đọc ngày 17-10-2019

Trong tuần, Báo Công an nhân dân nhận được nhiều đơn thư của bạn đọc và công văn trả lời của cơ quan chức năng.