Hợp tác ASEAN-Mỹ

Hợp tác ASEAN-Mỹ về các tình huống y tế công cộng khẩn cấp

Ngày 1/4 đã diễn ra Hội nghị trực tuyến liên ngành giữa các quan chức cao cấp ASEAN-Mỹ nhằm thúc đẩy phối hợp và hợp tác giữa Mỹ và ASEAN trong ứng phó với dịch bệnh COVID-19 và các thách thức y tế công cộng.