Honeywell UOP

Honeywell bổ nhiệm lãnh đạo khu vực châu Á – Thái Bình Dương

Tập đoàn đa công nghệ Honeywell vừa bổ nhiệm ông William Yu là Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc nhóm Công nghệ và Vật liệu chuyên dụng (PMT) khu vực châu Á – Thái Bình Dương.