Hơn 100 loài hoa

Mê mẩn ngắm thiên đường hoa trong mây

Hơn 100 loài hoa đặc trưng của nhiều vùng đất đang lần lượt bung sắc thắm mỗi mùa trên đỉnh Bà Nà (Đà Nẵng), biến khu du lịch này thành một thiên đường hoa trong mây.