Hội thi hợp xướng

Gần 1.000 nghệ sĩ quốc tế tham gia hội thi hợp xướng quốc tế Việt Nam

Hội thi hợp xướng quốc tế Việt Nam lần thứ VI, Hội An 2019 là sự kiện do hiệp hội INTERKULTUR (CHLB Đức) phối hợp với Uỷ ban nhân dân Thành phố Hội An tổ chức.