Hội thảo năng lượng gió

Việt Nam – Đan Mạch chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực điện gió

Mục tiêu và định hướng phát triển nguồn năng lượng gió ở Việt Nam; khả năng hợp tác năng lượng gió giữa Việt Nam và Đan Mạch và nguồn tài chính cho các dự án điện… là những nội dung cơ bản của hội thảo về năng lượng gió do Đại sứ quán Đan Mạch cùng với Công ty Vestas tổ chức ngày 29-11.