Hội thao giao lưu Văn nghệ - Thể dục

Hội thao giao lưu Văn nghệ - Thể dục Công an các tỉnh Cụm thi đua số 8

Sáng 8-9, tại Bình Dương, Ban tổ chức Hội thao giao lưu Văn nghệ - Thể dục Cụm thi đua số 8, Bộ Công an đã tổ chức Lễ khai mạc Hội thao giao lưu Văn nghệ- Thể dục.