Hội phụ nữ Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật

Hội phụ nữ Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật triển khai chương trình công tác năm 2016

Ngày 20-1, Hội Phụ nữ Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào Phụ nữ Tổng cục năm 2015; triển khai chương trình công tác năm 2016.

Công đoàn, phụ nữ Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật và Công an tỉnh Bắc Giang triển khai công tác năm

Ngày 21/1, tại Hà Nội, Ban chấp hành Công đoàn , Hội phụ nữ Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật (HCKT) Bộ Công an tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn, công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2014; triển khai chương trình công tác năm 2015.