Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

Thủ tướng chủ trì Hội nghị bàn giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ

Sáng nay, 19-12, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam.