Hội nghị trực tuyến toàn quốc

Mỗi ngày hàng trăm nghìn lượt CBCS Công an tham gia chống dịch

Hàng chục nghìn lượt CBCS Công an có nguy cơ bị lây nhiễm dịch trong bất cứ lúc nào. 

Thủ tướng: Kiên quyết xử lý người lợi dụng khiếu nại, tố cáo để gây rối an ninh, trật tự

“Thực hiện tốt quyền khiếu nại, tố cáo của công dân nhưng mặt khác kiên quyết xử lý những người lợi dụng khiếu nại, tố cáo để gây rối an ninh, trật tự, xúc phạm, chống người thi hành công vụ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích chính đáng của công dân”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Giải quyết khiếu nại, tố cáo: Cần dứt điểm chứ không chỉ làm hết thẩm quyền

“Xác định phương châm, biện pháp giải quyết khiếu tại, tố cáo cần bảo đảm tính hợp pháp, có căn cứ nhưng phải phù hợp với thực tiễn và có tính khả thi. Giải quyết dứt điểm chứ không chỉ giải quyết hết thẩm quyền” – Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình nhấn mạnh.