Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Hội nghị thông báo nội dung, kết quả Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII

Ngày 16/10, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị thông báo nhanh nội dung, kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII và Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho đội ngũ lãnh đạo chủ chốt, báo cáo viên trong CAND theo hình thức trực tuyến trong toàn lực lượng.